NTUCoder Round #15

only_love97 - 01/12/2015

Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 6/12/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #15". Kỳ thi gồm 6 bài tập , thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm only_love97.

     Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

    (Các bạn mới đăng ký tài khoản, xin vui lòng tham khảo cách thức nộp bài tại đây và bài ví dụ Tổng A+B).

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top