• Hướng dẫn NTUCoder Round #10

  admin - 21/06/2015

  1) Bài A – Đếm số 0:

  Giả sử có phân tích: n! = A.5k. Như vậy số lượng số 0 liên tiếp bên phải nhất của n chính là k (vì số lượng thừa số 2 nhiều hơn thừa số 5)

  - Cách 1: dùng vòng lặp từ 1 đến n để tìm các tìm thừa số 5 này. Chú ý các trường hợp 25, 125,... Độ phức tạp O(n.log5n)

  - Cách 2: độ phức tạp O(log5n)

      int res = 0;

      while(n) res+= n/=5;

      return res;

  2) Bài B – Game Zuma: Chủ yếu là xử lý chuỗi. Độ phứ... (xem thêm)

  (17 phản hồi)

 • NTUCoder Round #10

  admin - 14/06/2015

      Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 21/06/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #10". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm adminonly_love97.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 15 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

      (Các bạn mới đăng ký tài khoản, xin vui lòng tham khảo cách thức nộp bài (xem thêm)

  (12 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #9

  admin - 31/05/2015

  Biên tập bởi các tác giả:  admin, trungvt130584, và nxphuc.

  1) Bài A - Đánh bida:

  Nhận x&ea... (xem thêm)

  (11 phản hồi)

 • NTUCoder Round #9

  admin - 24/05/2015

      Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 31/05/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #9". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm thầy  trungvt130584admin,  và nxphuc.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 15 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

    &n... (xem thêm)

  (1 phản hồi)

 • Tài liệu học thuật toán

  admin - 19/05/2015

  Tài liệu dành cho các bạn muốn trở thành thánh thuật toán , hơi tiếc là không có C++, chỉ có Pascal:  

  1) Giải thuật và Lập trình.

  2) Tài liệu giáo khoa chuyên tin: Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3-1, Quyển 3-2

  3) 150 ... (xem thêm)

  (13 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #8

  nxphuc - 10/05/2015

  Biên tập bởi 4 tác giả:  admin, trungvt130584, only_love97 và (xem thêm)

  (20 phản hồi)

 • NTUCoder Round #8 (có giải thưởng)

  nxphuc - 03/05/2015

      Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 10/05/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #8". Kỳ thi gồm 7 bài tập (1 bài cơ bản, 3 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm thầy  trungvt130584adminnxphuc và only_love97.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ... (xem thêm)

  (25 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #7

  admin - 21/04/2015

  Biên tập bởi 3 tác giả: trungvt130584, adminonly_love97

  Bài A: Tìm đỉnh thứ 4 của hình chữ nhật. Bài này không khó nhưng nhiều bạn quên mất rằng hình chữ nhật đỉnh nguyên không nhất thiết phải có cạnh song song với các trục. Cách giải: Dùng Pythagore tìm đỉnh góc vuông và cạnh huyền, tính trung điểm cạnh huyền sau đó lấy đối xứng đỉnh góc vuông qua trung điểm này là có được đỉnh thứ 4.

  Bài B: Viên bi màu nhiệm. Chỉ có 3 cách chuyển bi:

  1) 1 vàng + 1 xanh => 2 đỏ => B và C đều g... (xem thêm)

  (9 phản hồi)

 • NTUCoder Round #7 (có giải thưởng) (kết thúc)

  admin - 12/04/2015

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 19/04/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #7". Kỳ thi gồm 8 bài tập (2 bài cơ bản, 2 bài dễ, 4 bài khó), thời gian thi là 180 phút (3 giờ). Tác giả ra đề gồm thầy trungvt130584, adminonly_love97.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 15 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

      (Các bạn mới đăng... (xem thêm)

  (21 phản hồi)

 • KỸ THUẬT ĐẢO NHÃN TRONG QUY HOẠCH ĐỘNG

  nxphuc - 02/04/2015

  Tác giả: Trương Thành Đạt

  Xét bài toán sau đây: Cho hai xâu A và B (|A| ≤ 106, |B| ≤ 5000), tìm xâu con chung dải nhất (Longest Common Subquence) của hai xâu trên.

  Ta có một cách giải mà chắc thẳng ai cũng đã biết, dùng phương pháp quy hoạch động để giải bài toán trên một cách dễ dàng với độ phức tạp tính toán là O(|A|.|B|). Trong bài toán này phương pháp này là không khả thi bởi vì |A|.|B| ≤ 5*109.

  Có thể nhận thấy rằng, độ dài xâu con chung dài nhất của hai xâu A và B ≤ min(|A|, |B|). Ta có một cách giải thông thường là gọi F[i][j] = k, với ý nghĩa F[... (xem thêm)

  (3 phản hồi)

Back to Top