• -------- 12/11/19 06:01 --------
 • vinhntndu : k dùng
 • vinhntndu : k dùng mấy cái đọc file
 • -------- 12/11/19 14:21 --------
 • -------- 12/11/19 21:20 --------
 • khanhkjhave : xin test 12: xaufibo
 • -------- 12/11/19 23:00 --------
 • vinhntndu : m bài nộp
  670826 - Coder: vinhntndu - Bài tập: Xâu Fibonacci - Accepted - Time: 15 ms - Memory: 2552 KB (full screen)

  Kết quả chấm
  Test #1, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1092 KB
  Input
  4
  0 1
  1 1
  3 2
  7 7
  Output
  1
  0
  1
  3
  Đáp án
  1
  0
  1
  3
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #2, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 732 KB
  Input
  9
  3 2
  0 1
  4 1
  7 3
  6 12
  8 26
  10 49
  5 6
  5 7
  Output
  1
  1
  1
  1
  5
  10
  19
  2
  3
  Đáp án
  1
  1
  1
  1
  5
  10
  19
  2
  3
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #3, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 832 KB
  Input
  4
  10 36
  4 2
  10 45
  1 1
  Output
  14
  1
  17
  0
  Đáp án
  14
  1
  17
  0
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #4, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 832 KB
  Input
  10
  4 4
  9 55
  9 46
  3 2
  4 3
  2 2
  2 2
  3 1
  7 2
  8 11
  Output
  2
  21
  18
  1
  1
  1
  1
  0
  1
  4
  Đáp án
  2
  21
  18
  1
  1
  1
  1
  0
  1
  4
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #5, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 748 KB
  Input
  2
  5 5
  7 10
  Output
  2
  4
  Đáp án
  2
  4
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #6, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 836 KB
  In
 • omgursocute : cerr đâu phải đọc file đâu
  cerr và cout là 2 luồng khác nhau, thường các web khác ngta chỉ nhận cout thôi, nên cerr đc dùng để in ra terminal
 • -------- 13/11/19 06:12 --------
 • vinhntndu : Test #12, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 816 KB
  Input
  23
  21 6272
  31 183613
  38 26849402
  26 119060
  35 11285228
  35 3227440
  17 1215
  22 12014
  28 182038
  13 132
  0 1
  1 1
  35 6360295
  30 944611
  32 2301856
  18 814
  23 37806
  24 62669
  6 8
  39 22847053
  19 4744
  30 1014008
  15 677
  Output
  2396
  70134
  10255559
  45477
  4310574
  1232773
  464
  4589
  69532
  51
  1
  0
  2429417
  360809
  879231
  311
  14441
  23938
  3
  8726798
  1812
  387317
  259
  Đáp án
  2396
  70134
  10255559
  45477
  4310574
  1232773
  464
  4589
  69532
  51
  1
  0
  2429417
  360809
  879231
  311
  14441
  23938
  3
  8726798
  1812
  387317
  259
 • -------- 13/11/19 11:07 --------
 • lethienquan28052006 : xin test 9 bài nối chuỗi xích
 • lethienquan28052006 : cảm ơn mn trc
 • doanbahung : PASCAL HAY GÌ BẠN
 • vinhntndu : Input
  7
  6 1 6 6 5 2 3
  Output
  4
 • doanbahung : uses crt;
  var inp, loop, out : longword;
  a : array[1..100000] of longword;
  //f, g : text;

  procedure sort(l, r : longword);
  var i, j, x, w : longword;
  begin
  x:= a[(l + r) div 2];
  i:= l;
  j:= r;
  repeat
  while(a[i] < x) do inc(i);
  while (x < a[j]) do dec(j);
  if not (i > j) then
  begin
  w:= a[i];
  a[i]:= a[j];
  a[j]:= w;
  inc(i);
  dec(j);
  end;
  until(i > j);
  if l < j then sort(l,j);
  if i < r then sort(i,r);
  end;

  function check(x : longword): longword ;
  var min, mark, dem, sl : longword;
  begin
  dem:= x;
  min:= 0;
  sl:= inp;
  while (dem <> 0) and (sl <> 1) do
  begin
  if (min = 0) or (mark = 0) then
  begin
  inc(min);
  mark:= a[min];
  end;
  dec(mark);
  if mark <> 0 then dec(sl)
  else if sl <> 2 then dec(sl,2)
  else dec(sl);
  dec(dem);
  end;
  if (sl = 1) and (dem > 0) then check:= 0
  else if (sl >= 1) and (dem = 0) then check:= sl;
  end;

  procedure search(l, r : longword);
  var m : longword;
 • -------- 13/11/19 19:22 --------
 • htthinh1999 : Cho em xin test 9 bài ebola với ạ
 • trung09072004 : ai cho mk hỏi bài Alicr và Bob với ạ
 • -------- 13/11/19 20:44 --------
 • htthinh1999 : Cho em xin test 3 bài ZEROPATH với ạ
 • -------- 13/11/19 21:07 --------
 • Fidisk : Test #3, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 584 KB
  Input
  50
  Output
  31
  0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 35 36 44
  Đáp án
  31
  0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 35 36 44
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
 • -------- 13/11/19 23:13 --------
 • htthinh1999 : Mình cám ơn ạ!!
 • -------- 14/11/19 17:17 --------
 • congcanhlnq : mọi người cho em xin test 21 bài "Ngày tiếp theo" với ạ.
  em xin cảm ơn nhiều
 • -------- 14/11/19 19:08 --------
 • anh241plus : mọi người có thể cho chỉ cho mình bài 'Bara' được không? mình mới vào nên mong mọi người chỉ giáo
 • ᴳᵒᵈ乡Ňαkɾσtɦ : cày thuê liên quân giá rẻ, uy tín nè mọi người ơi
 • -------- 14/11/19 19:33 --------
 • tandk : Kính cường lực ko bạn
 • -------- 14/11/19 20:36 --------
 • Fidisk : Ai cho mình xin test 91 bài homework được không vậy?
  http://ntucoder.net/Problem/Details/5512
 • -------- 14/11/19 21:12 --------
 • lethienquan28052006 : kiểu dữ liêu thoy bác
 • Fidisk : @lethienquan28052006 cảm ơn bạn, lâu ko code c++ nên quên mất
 • thống : cần thuê người yêu
 • -------- 15/11/19 08:28 --------
 • -------- 15/11/19 09:32 --------
 • tandk : @ᴳᵒᵈ乡Ňαkɾσtɦ to co Duy cay thue r, ko can ban nua dau
 • -------- 15/11/19 19:13 --------
 • -------- 15/11/19 20:54 --------
 • -------- 16/11/19 07:19 --------
 • -------- 16/11/19 14:33 --------
 • leviettttnh : cho e xin test 4 bài LADA với ạ
 • -------- 16/11/19 20:57 --------
 • lethienquan28052006 : cho e xin test 9 bài MERGENUM - Ghép số đc ko ạ
 • vinhntndu : Test #4, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 796 KB
  Input
  2 3
  0 0
  0 2
  2211
  Output
  0
 • vinhntndu : Test #9, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 876 KB
  Input
  22408 33041
  Output
  2233040418
  3322408041
  Đáp án
  2233040418
  3322408041
 • lethienquan28052006 : anh vinh cho em xin test 9,10 bài MERGENUM - Ghép số đc k ạ
 • lethienquan28052006 : cảm ơn a
 • vinhntndu : 9 đó
 • vinhntndu : làm đi r tính
 • -------- 16/11/19 21:55 --------
 • -------- 16/11/19 23:30 --------
 • leviettttnh : em cảm ơn a
 • -------- 17/11/19 08:53 --------
 • Tung9a3 : Yeah zo boy
 • -------- 17/11/19 10:50 --------
 • -------- 17/11/19 20:30 --------
 • omgursocute : cho em hỏi OJ là do mình tự dựng phải ko ạ
 • omgursocute : em nghĩ là cần phải sửa lại cái cerr, các OJ khác chỉ nhận stdio/luồng file chứ ko nhận stderr nên nếu dùng stderr thì chẳng bị ảnh hưởng
 • -------- 17/11/19 22:30 --------
 •      
Back to Top