Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 16
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 18
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 35
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 28
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 62
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 112
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 642
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 562
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 179
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 242
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 400
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 283
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 207
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 731
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 59
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 311
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 287
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1200
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 67
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 219
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 905
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 114
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 729
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 51
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 370
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 506
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 141
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 960
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1082
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 872
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 70
Back to Top