Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 25
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 26
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 67
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 49
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 105
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 167
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1020
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 909
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 254
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 368
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 24
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 33
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 535
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 400
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 293
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 952
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 92
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 427
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 420
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1736
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 89
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 332
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1472
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 21
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 164
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 30
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1021
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 72
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 627
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 663
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 192
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1333
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1507
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1230
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 91
Back to Top