Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 14
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 28
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 20
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 52
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 94
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 556
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 477
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 164
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 198
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 358
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 245
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 192
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 671
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 45
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 269
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 255
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1065
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 61
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 198
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 798
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 103
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 671
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 47
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 332
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 480
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 131
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 884
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 965
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 776
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Back to Top