Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 20
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 22
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 55
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 37
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 87
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 145
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 814
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 720
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 222
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 320
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 20
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 28
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 476
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 352
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 264
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 834
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 77
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 372
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 355
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1470
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 70
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 270
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1193
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 133
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 870
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 58
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 531
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 578
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 172
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1138
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1279
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1064
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 77
Back to Top