Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 13
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 27
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 16
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 51
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 90
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 501
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 422
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 155
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 179
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 12
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 341
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 235
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 181
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 627
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 45
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 256
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 232
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1015
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 59
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 190
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 721
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 101
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 621
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 46
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 316
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 455
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 119
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 839
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 917
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 742
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Back to Top