Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 18
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 21
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 45
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 32
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 76
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 129
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 727
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 618
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 205
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 272
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 17
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 431
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 307
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 226
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 776
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 68
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 340
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 314
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1320
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 67
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 235
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1010
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 123
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 783
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 54
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 440
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 531
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 158
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1017
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1150
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 938
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 72
Back to Top