Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 28
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 28
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 72
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 54
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 125
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 181
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1153
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1085
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 273
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 408
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 27
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 37
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 577
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 456
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 325
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1091
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 103
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 480
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 463
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1933
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 101
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 362
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1683
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 179
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1163
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 77
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 698
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 724
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 213
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1482
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1736
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1384
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 98
Back to Top