Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 14
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 31
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 22
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 54
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 98
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 579
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 507
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 168
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 211
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 374
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 258
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 196
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 682
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 53
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 291
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 266
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1101
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 64
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 206
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 838
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 109
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 690
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 48
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 341
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 489
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 134
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 907
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1006
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 802
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Back to Top