Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 15
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 17
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 39
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 29
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 70
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 122
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 683
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 586
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 187
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 262
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 15
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 419
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 294
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 218
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 754
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 63
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 333
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 303
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1268
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 67
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 228
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 956
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 119
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 763
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 55
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 392
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 525
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 154
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 983
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1118
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 913
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 73
Back to Top