Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 25
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 26
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 63
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 46
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 104
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 165
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 978
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 855
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 245
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 356
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 22
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 32
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 525
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 379
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 283
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 925
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 91
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 416
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 396
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1680
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 85
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 311
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1412
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 21
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 157
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 30
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 995
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 71
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 606
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 645
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 189
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1288
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1467
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1194
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 92
Back to Top