Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 20
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 22
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 51
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 34
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 83
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 136
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 783
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 680
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 218
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 304
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 19
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 460
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 332
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 258
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 816
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 73
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 365
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 346
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1424
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 71
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 259
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1146
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 131
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 848
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 58
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 521
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 565
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 170
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1109
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1249
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1038
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 76
Back to Top