Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 24
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 25
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 61
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 43
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 97
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 157
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 905
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 776
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 237
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 344
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 23
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 30
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 503
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 367
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 273
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 877
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 83
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 405
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 375
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1604
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 78
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 292
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1295
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 149
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 947
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 61
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 580
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 618
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 184
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1230
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1397
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1149
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 86
Back to Top