Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 22
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 24
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 59
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 42
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 93
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 150
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 843
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 740
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 228
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 332
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 21
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 29
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 487
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 359
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 270
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 851
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 80
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 387
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 369
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1532
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 75
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 280
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1240
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 136
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 902
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 59
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 551
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 598
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 174
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1178
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1334
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1106
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 82
Back to Top