COVUA2 - Bàn cờ vua 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bàn cờ vua là một hình vuông gồm n x n ô. Để dễ dàng cho các đấu thủ trong việc chơi cờ. Người ta tô màu ô đen xen kẽ với ô trắng.

Yêu cầu: cho số nguyên n, hãy vẽ bàn cờ vua kích thước n x n. Biết rằng ô đầu tiên ở góc trên bên trái là ô trắng. Mỗi ô đen là 1 khối 3x3 ký tự B, mỗi ô trắng là 1 khối 3x3 ký tự W (xem ví dụ để hiểu thêm)

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n ( 1 ≤ n ≤ 50)

Dữ liệu xuất:

- Gồm 3n dòng, mỗi dòng gồm 3n ký tự B (màu đen) hay W (màu trắng)

Ví dụ

 • input
  2
  output
  WWWBBB
  WWWBBB
  WWWBBB
  BBBWWW
  BBBWWW
  BBBWWW
 • input
  3
  output
  WWWBBBWWW
  WWWBBBWWW
  WWWBBBWWW
  BBBWWWBBB
  BBBWWWBBB
  BBBWWWBBB
  WWWBBBWWW
  WWWBBBWWW
  WWWBBBWWW
Back to Top