TAHO - Tặng hoa 20/11
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, bạn Nam định tặng hoa cho các thầy cô giáo. Sau khi thu hoạch các bông hoa trong vườn, Nam có được n bông hoa hồng và m bông hoa cúc. Nam định tặng cho mỗi thầy cô 03 bông hoa, trong đó phải có cả hoa hồng và hoa cúc. Hỏi với n hoa hồng và m hoa cúc, Nam có thể tặng được cho tối đa bao nhiêu thầy cô.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 50)

Dữ liệu xuất:

- Dòng thứ nhất in ra số k, là số lượng lớn nhất các thầy cô mà Nam có thể tặng hoa.

- Trong k dòng tiếp theo, tại dòng thứ i in ra hai số ai và bi cách nhau 1 khoảng trắng biểu thị số hoa tặng cho thầy cô thứ i: ai là số hoa hồng, bi là số hoa cúc.

(Nếu có nhiều cách tặng hoa sao cho số thầy cô là lớn nhất, chỉ cần in ra một cách bất kỳ)

Ví dụ

 • input
  2 8
  output
  2
  1 2
  1 2
 • input
  9 1
  output
  1
  2 1
Back to Top