GACHO - Gà và chó
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Dân gian Việt Nam có một câu đố:

    Vừa gà vừa chó

    Bó lại cho tròn

    Ba mươi sáu con

    Một trăm chân chẵn

Sau khi giải được bài tập trên với số gà là 22 và số chó là 14, bạn Nam thắc mắc không biết trong trường hợp tổng quát với n con (vừa gà vừa chó) và m chân thì sẽ giải như thế nào. Bạn hãy giúp bạn Nam nhé.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ n, m ≤ 106)

Dữ liệu xuất:

- Nếu có đáp án, in ra hai số nguyên g và c thể hiện số gà và số chó, hai số cách nhau một khoảng trắng.

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

(Chú ý đáp án cho phép chỉ có gà hoặc chỉ có chó, không nhất thiết phải có cả hai con)

Ví dụ

 • input
  36 100
  output
  22 14
 • input
  10 10
  output
  -1
Back to Top