PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một từ gồm các chữ cái latinh hoa. Ta có thể hoán vị các chữ cái trong từ để tạo thành một từ khác. Hãy liệt kê tất cả các hoán vị này theo thứ tự từ điển.

Ví dụ,  từ 'COOL' có 12 hoán vị theo thứ tự từ điển là:

CLOO, COLO, COOL, LCOO, LOCO, LOOC, OCLO, OCOL, OLCO, OLOC, OOCL, OOLC

Dữ liệu nhập:

- Là một từ gồm các chữ cái latin hoa khác rỗng có chiều dài không lớn hơn 10.

Dữ liệu xuất:

- Là các hoán vị của từ sắp theo thứ tự từ điển, mỗi từ trên 1 dòng.

Ví dụ

 • input
  COOL
  output
  CLOO
  COLO
  COOL
  LCOO
  LOCO
  LOOC
  OCLO
  OCOL
  OLCO
  OLOC
  OOCL
  OOLC
Back to Top