NOEL - Cây thông Noel
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Để chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp đến, bạn Nam định trang trí cho nhà của mình một cây thông Noel có 3 tầng như hình bên dưới.

     #
    #x#
   #xxx#
     #
    #x#
   #xxx#
  #xxxxx#
     #
    #x#
   #xxx#
  #xxxxx#
 #xxxxxxx#

Tầng thứ nhất là các lá thông tạo thành hình tam giác cân có chiều cao là n. Dọc theo 2 cạnh của cây thông, Nam trang trí thêm các đèn LED nhấp nháy. Các lá thông biểu diễn bằng ký tự 'x', đèn LED biểu diễn bằng ký tự '#'. Tính cả đèn và lá thông thì tại mỗi dòng sẽ có số lượng lần lượt là 1, 3, 5, ... , 2*n-1.

Tầng thứ hai và tầng thứ ba cũng tương tự như tầng thứ nhất nhưng lớn hơn. Tầng thứ hai có n+1 dòng và tầng thứ 3 có n+2 dòng.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 20), chiều cao của tầng thông thứ nhất.

Dữ liệu xuất:

- Là cây thông Noel theo yêu cầu trên. Cây thông bỏ vừa khít vào một khung hình chữ nhật, trong khung, những phần trống được biểu diễn bởi dấu . (xem ví dụ để hiểu rõ thêm)

Ví dụ

 • input
  3
  output
  ....#....
  ...#x#...
  ..#xxx#..
  ....#....
  ...#x#...
  ..#xxx#..
  .#xxxxx#.
  ....#....
  ...#x#...
  ..#xxx#..
  .#xxxxx#.
  #xxxxxxx#
Back to Top