OQUAN - Ô ăn quan
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Bạn Nga đang chơi trò chơi ô ăn quan. Trên sân đang có n ô sắp liên tiếp được đánh số từ 1 đến n. Tại mỗi ô có một số viên sỏi nào đó. Để bắt đầu trò chơi, Nga sẽ lấy tất cả các viên sỏi trong một ô thứ k nào đó, cầm trên tay và rải vào các ô tiếp theo mỗi ô một viên sỏi (nghĩa là các ô k+1, k+2,...), nếu rải đến ô thứ n thì ô rải tiếp theo sẽ quay vòng lại là ô 1 rồi ô 2 ... Quá trình rải sẽ diễn ra cho đến khi trên tay Nga không còn viên sỏi nào.

       Giả sử ban đầu số lượng các viên sỏi ở các ô là a1, a2,..., an. Bạn hãy giúp Nga tính xem sau khi rải thì ở mỗi ô có bao nhiêu viên sỏi nhé. 

Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng

- Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên n và k cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 1.000, 1 ≤ k ≤ n)

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2,..., an mỗi số cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ ai ≤ 109) là số viên sỏi ban đầu tại các ô. Dữ liệu cho đảm bảo ak ≠ 0.

Dữ liệu xuất:

- Là n số nguyên mỗi số cách nhau một khoảng trắng thể hiện số viên sỏi tại các ô sau khi Nga rải bi.

Ví dụ

 • input
  4 1
  3 3 3 3
  output
  0 4 4 4
 • input
  4 4
  1 2 3 4
  output
  2 3 4 1
Back to Top