GRAVI - Trọng lực
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Khi không có lực hút Trái đất, các đồ vật sẽ bay lơ lửng trong không gian. Ta mô tả không gian này bằng chữ nhật như hình bên dưới, mỗi ô xám là một đồ vật:

Bây giờ bật công tắc trọng lực để lực hút Trái đất xuất hiện, các đồ vật sẽ rơi xuống dưới như trong hình bên phải. Mỗi đồ vật sẽ phải di chuyển 1 quãng đường. Ví dụ trong cột thứ nhất, đồ vật 1 di chuyển quãng đường là 1, đồ vật 2 di chuyển quãng đường là 3. Hãy tính tổng quãng đường di chuyển của tất cả các đồ vật.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

- Dòng đầu tiên là 2 số n và m các nhau một khoảng trắng (0 ≤ n, m ≤ 100), n là số dòng của hình chữ nhật, m là số cột của hình chữ nhật.

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số 0 hoặc số 1 cách nhau một khoảng trắng. Số 1 là có đồ vật, số 0 là không có đồ vật.

Dữ liệu xuất:

-  Là một số nguyên xác định tổng quãng đường di chuyển của tất cả các đồ vật sau khi có trọng lực.

Ví dụ

 • input
  5 5
  1 0 0 1 0
  0 1 0 0 0
  0 1 0 1 0
  1 0 0 1 0
  0 0 1 0 1
  output
  12
 • input
  2 5
  1 0 1 0 1
  0 1 0 1 0
  output
  3
 • input
  4 4
  1 1 0 0
  1 0 1 0
  1 0 0 1
  0 1 0 1
  output
  7
Back to Top