CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Đội của bạn đang khám phá một thành phố cổ. Đột nhiên bạn tìm thấy một hộp châu báu và một cuộn da với hai số nguyên N và K. Hai số này dùng để mã hóa một mã khóa bí mật để mở hộp châu báu. Hãy xem xét cách biến đổi một số nguyên X như sau:

X = X + X mod 100

Mã khóa bí mật được tính bằng cách biến đổi số N theo cách trên K lần liên tiếp.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên N, K cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ N, K ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Là mã khóa bí mật tính được từ N và K

Ví dụ

 • input
  31102014 2
  output
  31102056
 • input
  10101 10
  output
  10324
Back to Top