GAGI - Gấp giấy
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Thấy chân bàn bị gập ghềnh nên Nam lấy một tờ giấy lần lượt gấp đôi lại nhiều lần để kê chân bàn. Giả sử tờ giấy có bề dày là a thì sau lần gấp đôi thứ nhất bề dày là 2a, sau lần gấp đôi thứ 2 là 4a, lần thứ 3 là 8a,.... Nếu khoảng gập ghềnh là b thì Nam cần gấp đôi giấy bao nhiêu lần để kê chân bàn ít bị gập ghềnh nhất?

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên a, b cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ab ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên xác định số lần gấp giấy.

Chú ý: Vì bàn khá nặng không khiêng được nên bề dày giấy gấp không được lớn hơn khoảng gập ghềnh.

Ví dụ

 • input
  1 4
  output
  2
 • input
  2 5
  output
  1
Back to Top