TRAU - Trâu và cỏ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Dân gian Việt Nam có một câu đố:

    Trăm trâu trăm cỏ

    Trâu đứng ăn năm

    Trâu nằm ăn ba

    Lụm khụm trâu già

    Ba con một bó

Sau khi giải được bài tập trên với 4 trâu đứng, 18 trâu nằm và 78 trâu già, bạn Nam thắc mắc không biết trong trường hợp tổng quát với n con (vừa trâu đứng, trâu nằm, trâu già) và m bó cỏ thì sẽ giải như thế nào. Bạn hãy giúp bạn Nam nhé. Chú ý rằng phải có đủ phải có đầy đủ ba loại trâu và đủ 3 con trâu già mới được ăn 1 bó cỏ.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Nếu có đáp án, in ra ba số nguyên a, b và c thể hiện số trâu đứng, trâu nằm và trâu già, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu có nhiều đáp án, chỉ cần in một đáp án bất kỳ.

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ

  • input
    100 100
    output
    4 18 78
Back to Top