AMPHO - Âm phổ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nam rất thích nghe nhạc và trong lúc nghe nhạc thì việc cậu thích tiếp theo là quan sát sự thay đổi âm phổ như trong hình bên dưới

Âm phổ gồm n cột có chiều cao lần lượt là a1, a2, ..., an. Chiều cao tối đa của một cột là m. Bạn hãy giúp Nam vẽ lại hình âm phổ nhé.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là hai số nguyên n và m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 20, 1 ≤ m ≤ 20)

- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a1, a2, ..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ ai ≤ m).

Dữ liệu xuất:

- Gồm m dòng tạo thành bảng thể hiện âm phổ, mỗi dòng gồm n ký tự # hoặc dấu chấm. Các cột âm phổ được biểu diễn bằng dấu #, phần còn lại biểu diễn bằng dấu chấm (xem ví dụ để hiểu rõ thêm)

Ví dụ

 • input
  5 5
  4 2 4 1 2
  output
  .....
  #.#..
  #.#..
  ###.#
  #####
 • input
  8 5
  4 3 2 1 1 2 3 4
  output
  ........
  #......#
  ##....##
  ###..###
  ########
Back to Top