TBAN - Tình bạn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Tại hành tinh Alpha, mọi người đều được đặt tên là các con số. Giá trị tình bạn tình bạn của hai người được tính như sau: chuyển tên của họ sang hệ nhị phân, viết 2 dãy số theo từng cột sau đó bắt đầu tính giá trị của mỗi cột như sau: 0 nếu như tên của 2 người ở cột đó giống nhau, 1 nếu khác nhau. Ví dụ, giá trị tình bạn của 19 và 10 là 25:

1 0 0 1 1   =   19

0 1 0 1 0   =   10

1 1 0 0 1   =   25

Cho danh sách tên của các cư dân trên hành tinh, bạn hay tính tổng giá trị tình bạn của hành tinh này.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N - số lượng cư dân của hành tinh (1 ≤ N ≤ 106), tiếp theo là N dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên X (1 ≤ X ≤ 106) - tên của cư dân trong hành tinh.

Dữ liệu xuất: Một số nguyên duy nhất là tổng giá trị tình bạn tìm được.

Ví dụ

 • input
  2
  19
  10
  output
  25
 • input
  3
  7
  3
  5
  output
  12
 • input
  5
  9
  13
  1
  9
  6
  output
  84

   

Back to Top