KIVU2 - Khiêu vũ 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Nếu như ở bữa tiệc khiêu vũ đầu tiên, các bạn nam chỉ muốn nhảy cùng bạn nữ thấp hơn mình và ngược lại, các bạn nữ chỉ muốn nhảy cùng bạn nam cao hơn mình. Thì ở bữa tiệc này lại không như vậy, có N bạn nam và N bạn nữ nhưng không phải tất cả bạn nam đều muốn nhảy cùng bạn nữ thấp hơn mình và cũng không phải tất cả bạn nữ đều muốn nhảy cùng bạn nam cao hơn mình. Bạn hãy giúp họ tính xem có thể lập được tối đa bao nhiêu cặp nhảy nhé.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 105). Dòng thứ hai chứa N số nguyên đại diện cho chiều cao của các bạn nam. Dòng thứ ba chứa N số nguyên đại diện cho chiều cao của các bạn nữ. Chiều cao của các bạn bằng trị tuyệt đối của số đại diện tương ứng, chiều cao của các bạn nằm trong đoạn [1500, 2500] (đơn vị mm). Nếu giá trị đại diện là dương nghĩa là bạn đó muốn nhảy cùng một bạn khác giới cao hơn mình, ngược lại giá trị đại diện là số âm nếu bạn đó muốn nhảy cùng một bạn khác giới thấp hơn mình.

Dữ liệu xuất: một số nguyên duy nhất là số cặp tối đa có thể ghép được.

Ví dụ

 • input
  1
  -1800
  1800
  output
  0
 • input
  1
  1700
  -1800
  output
  1
 • input
  2
  -1800 -2200
  1900 1700
  output
  2

  

Back to Top