DAYSO3 - Trò chơi với dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Bây giờ đã là 1h15p sáng, An không ngủ được và cảm thấy buồn chán, vì vậy cậu ta nghĩ ra một trò chơi với dãy số như sau: cậu ta viết số 1 vào vị trí đầu tiên, sau đó cậu ta chọn một con số K tùy ý và viết xuống vị trí thứ 2, từ vị trí thứ 3 trở đi, giá trị ở mỗi vị trí được tính bằng tích của tất cả các số nằm trước nó.

Nghĩ ra trò chơi là vậy, nhưng An lại không thể tính được giá trị tại vị trí thứ   N và cậu ta nhờ bạn làm việc này. Hãy giúp cậu ta nhé!

Dữ liệu nhập: dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 10 5). T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương K, N (1 ≤ K ≤ 105, 1 ≤ N ≤ 109).

Dữ liệu xuất: Gồm T dòng tương ứng với mỗi test case chứa một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được. Vì kết quả có thể rất lớn nên bạn chỉ cần xuất ra phần dư của nó khi chia cho 109+7

Ví dụ

 • input
  2
  2 2
  3 4
  output
  2
  9

  

Back to Top