QUATU2 - Quân tượng đi lạc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Có một quân tượng trong cờ tướng đi lạc vào một bàn cờ vua. Bàn cờ vua có kích thước là 8 x 8, các dòng được đánh số từ 1 đến 8 theo thứ tự từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến 8 theo thứ tự từ trái qua phải. Quân tượng đi lạc đang nằm ở ô (y, x), dòng y cột x. Để có thể quay trở lại bàn cờ tướng, quân tượng phải tìm cách di chuyển đến một cổng thoát tại ô (ty, tx) trên bàn cờ vua. Bạn hãy tính xem quân tượng phải di chuyển ít nhất bao nhiêu nước đi để đến được cổng thoát này.

Ghi chú: Quân tượng cờ tướng di chuyển theo đường chéo 2 ô một, từ ô (y, x) có thể đi đến một trong bốn ô (y-2, x-2), (y-2, x+2), (y+2, x-2), (y+2, x+2).

Dữ liệu nhập:

- Là bốn số nguyên y, x, ty, tx mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ y, x, ty, tx ≤ 8)

Dữ liệu xuất:

- Nếu quân tượng không thể di chuyển đến cổng thoát, mãi mãi ở lại bàn cờ vua, in ra -1.

- Nếu quân tượng có thể di chuyển đến cổng thoát, in ra số bước di chuyển ít nhất.

Ví dụ

 • input
  1 1 1 2
  output
  -1
 • input
  3 5 7 5
  output
  2
Back to Top