CHIA - Chia hết
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên n. Hãy tìm số nguyên nhỏ nhất có chiều dài là n mà đồng thời chia hết cho hai số 3 và 7. Chiều dài của một số nguyên là số lượng các chữ số trong biểu diễn thập phân của số đó mà không có số 0 ở đầu.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1000).

Dữ liệu xuất:

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

- Nếu có đáp án, in ra số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện bài toán, không có số 0 ở đầu. 

Ví dụ

 • input
  2
  output
  21
 • input
  1
  output
  -1
 • input
  5
  output
  10017
Back to Top