CQUA - Chia quà
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

         Nhân dịp đi du lịch, Nam đã mua n quả táo về làm quà cho hai người bạn thân là Tuấn và Sơn. Mỗi quả táo có trọng lượng là 100g hoặc 200g. Bây giờ Nam muốn chia đều n quả táo trên thành hai phần có trọng lượng bằng nhau để chia cho bạn. Khi mua thì Nam quên kiểm tra điều này. Bạn hãy giúp Nam xem thử có thể chia n quả táo trên thành hai phần có trọng lượng bằng nhau được không.

Dữ liệu vào:
       - Dòng thứ nhất là số nguyên n (số lượng các quả táo), dữ liệu vào đảm bảo 1 ≤ n ≤ 100 .
      - Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, …, an là trọng lượng các quả táo mà Nam đã mua, dữ liệu vào đảm bảo chỉ có hai trường hợp ai = 100 hoặc ai = 200.

Dữ liệu ra: nếu Nam có thể chia được thì in là YES, nếu không chia được thì in là NO.
 

Ví dụ

 • input
  3
  100 200 100
  output
  YES
 • input
  4
  100 100 100 200
  output
  NO
 • input
  4
  100 200 200 100
  output
  YES

Giải thích:

 • Test 1: Phần một gồm quả táo thứ 1 và quả táo thứ 3, phần 2 là quả táo thứ 2.

 • Test 3: Phần một gồm quả táo thứ 1 và quả táo thứ 2, phần 2 là quả táo thứ 3 và thứ 4.

Back to Top