UOCLE - Ước lẻ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 3.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Như đã nhăc đến trước đây, Vân - cô gái mà An thầm thương trộm nhớ là một cố gái rất đặc biệt. Cô ấy rất thích các con số mà nó có số lượng ước số là lẻ. Vân muốn biết trong đoạn [L, R] có bao nhiêu số đặc biệt như vậy (tính cả L và R). Nhưng cô ấy lại không thể tìm ra số lượng một cách nhanh chóng và vì vậy, Vân muốn An giải quyết bài toán này giúp mình.

Tất nhiên An không thể từ chối vì An rất thích Vân, nếu An không giúp Vân việc này thì cô ấy sẽ giận cậu ta. Hãy giúp An giải quyết bài toán này nhé.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng trường hợp cần kiểm tra (1 ≤ T ≤ 105). T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên L, R (1 ≤ L ≤ R ≤ 1018là đoạn cần kiểm tra.

Dữ liệu xuất: Gồm T dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên duy nhất là kết quả của trường hợp tương ứng.

Ví dụ

 • input
  2
  1 3
  6 10
  output
  1
  1

Gợi ý: Trong một số bài giải, có thể sẽ gặp trường hợp sai số dấn đến kết quả sai, có thể sử dụng kiểu long double và hàm sqrtl (căn bậc 2 long double) để tránh sai số này.

Back to Top