GCHUOI - Ghép chuỗi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Ở đất nước XYZ, tên của mỗi người đều được đặt bằng cách ghép lại bằng 3 chữ cái X, Y và Z. Mỗi một cái tên của người dân ở đây được đặt theo nguyên tắc sau:

 - Nó chỉ được ghép từ tối đa 2 trong 3 chữ cái đó: (X, Y), (X, Z) hoặc (Y, Z).

 - Trong tên của mỗi người, 2 kí tự liên tiếp nhau phải khác nhau.

Theo quan niệm của dân tộc XYZ thì tên càng dài sẽ càng đẹp. Và tùy thuộc vào địa vị xã hội của mỗi gia đình, khi một đứa trẻ sinh ra thì bố mẹ của chúng được cho phép sử dụng tối đa a kí tự X, b kí tự Y và c kí tự Z để đặt tên cho con của mình. Hãy giúp họ đặt một cái tên đẹp nhất cho con của mình nhé.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T (1 ≤ T ≤ 100) - số lượng test case. T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên a, b, c là số lượng của mỗi kí tự tương ứng (0 ≤ a, b, c ≤ 106).

Dữ liệu xuất: Mỗi test case xuất ra trên một dòng là độ dài của tên đẹp nhất có thể đặt được.

Ví dụ

 • input
  2
  1 2 5
  0 0 2
  output
  5
  1
Back to Top