QHDCB - Quy hoạch động
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho hai số nguyên a và b, nhiệm vụ của bạn là tìm số nhỏ nhất có không quá 100 chữ số, có tổng các chữ số bằng a và tổng bình phương các chữ số bằng b.

Input

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=10000).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên a và b (1<=a,b<=10000).

Output

Gồm T dòng, in ra "No" nếu không tìm được số thỏa mãn, ngược lại in ra số nhỏ nhất thỏa mãn.

Ví dụ

  • input
    1
    2 2
    output
    11
Back to Top