DOMINO - Ráp domino
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: trungvt130584

Nhân dịp sinh nhật bé Jim, bố mua cho Jim một bộ đồ chơi domino. Bộ đồ chơi domino này không giống như domino thường mà chỉ chứa hai ký tự A và B. Jim không thích các quân domino chỉ có chữ B nên cậu vứt hết các quân BB chỉ giữ lại hai loại quân là AA và AB. Sau đó cậu bắt đầu chơi trò chơi ráp domino, các quân AB được đặt theo chiều ngang và các quân AA được đặt theo chiều dọc để tạo thành một chuỗi gồm các ký tự A và B, trong đó các quân dọc AA chỉ được tính là một ký tự A (ảnh dưới).

Chuỗi ABABA được ráp từ 3 quân domino

Để thử tài Jim, bố Jim cho một chuỗi ký tự và đố Jim ráp được chuỗi ký tự này. Bạn hãy giúp Jim nhé (giả sử Jim có rất nhiều quân domino để có thể xếp tùy thích).

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số test case ( 1 ≤ ≤ 10).

- Trong T dòng tiếp theo, dòng thứ i là một chuỗi si chỉ gồm 2 ký tự A và B ứng với test case thứ i. Chiều dài của chuỗi si là từ 1 đến 105.

Dữ liệu xuất:

- Gồm T dòng, tại mỗi dòng in ra YES nếu test case tương ứng có cách ráp quân domino, in ra NO nếu không có cách ráp.

Ví dụ

 • input
  2
  ABABA
  BBB
  output
  YES
  NO
Back to Top