CLOA - Thành Cổ Loa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ngày xưa, để chống giặc ngoại xâm, vua An Dương Vương đã cho xây thành Cổ Loa theo hình xoắn ốc. Cho một số nguyên dương n, bạn hãy tạo một ma trận n x n gồm các số từ 1 đến n2 mô phỏng hình xoắn ốc như hình bên dưới với n = 4.

 1  2  3  4
12 13 14  5
11 16 15  6
10  9  8  7

Dữ liệu nhập:

Là số nguyên n (1 <= n <= 50)

Dữ liệu xuất:

Ma trận n x n gồm các số từ 1 đến n2 sắp xếp theo hình xoắn ốc, gồm n dòng, mỗi dòng có n số cách nhau một khoảng trắng

 

Ví dụ

 • input
  5
  output
  1 2 3 4 5
  16 17 18 19 6
  15 24 25 20 7
  14 23 22 21 8
  13 12 11 10 9
 • input
  3
  output
  1 2 3
  8 9 4
  7 6 5
Back to Top