HOANVI - Hoán Vị
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại đi học sau kì nghỉ lễ dài và thầy giáo không giao nhiều bài tập cho đội tuyển Tin học. Vì vậy Phú bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cậu ta bắt đầu nghĩ ra một trò chơi: Phú chọn một hoán vị của N số tự nhiên đầu tiên (N ≤ 50), viết hoán vị đó ra và xóa đi các khoảng trắng phân tách giữa các phần tử để tạo thành một xâu các chữ số và thách đố An khôi phục lại hoán vị ban đầu.

Dữ liệu nhập: Một dòng duy nhất chứa xâu hoán vị cho trước.

Dữ liệu xuất: Là hoán vị tương ứng với xâu nhập vào, nếu có nhiều hoán vị thì xuất ra một hoán vị bất kì.

Ví dụ

 • input
  4111109876532
  output
  4 1 11 10 9 8 7 6 5 3 2
 • input
  1
  output
  1
 • input
  12
  output
  1 2
Back to Top