NGNGU - Ngôn ngữ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Năm 2020, các nhà khoa học đã tìm ra được một hệ ngôn ngữ mới rất đặc biệt. Số lượng chữ cái trong bảng chữ cái của hệ ngôn ngữ này là vô hạn và với mọi cách ghép các kí tự với nhau thì ta đều thi được một từ có nghĩa. An và Phú bắt đầu học ngôn ngữ này. Hôm nay An quyết định sẽ học cách viết các từ có N kí tự và được tạo thành từ M chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của ngôn ngữ, ngược lại Phú thì muốn học cách viết tất cả các từ có M kí tự và được tạo thành từ N chữ cái đầu tiên. Mỗi từ cần 1 giây để viết, An và Phú rất thân với nhau nên bọn họ muốn cùng về nhà chung với nhau sau giờ học. Vì vậy 2 bạn muốn biết rằng liệu cả 2 có thể kết thúc việc học các từ của ngày hôm nay cùng 1 lúc để có thể về nhà chung với nhau hay không.

Dữ liệu nhập:

 - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (T ≤ 50).

 - T dòng tiếp theo là các test case, mỗi test case chứa hai số nguyên dương N, M (0 < N, M ≤ 1010000).

Dữ liệu xuất: mỗi test case xuất ra trên 1 dòng. Nếu An và Phú có thể về cùng với nhau thì xuất ra YES, ngược lại xuất ra NO.

Ví dụ

 • input
  3
  1 1
  1 3
  100 500
  output
  YES
  NO
  NO
Back to Top