HIVU2 - Đếm hình vuông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

     Trong mặt phẳng tọa độ, cho một lưới các điểm nguyên có kích thước n+1 dòng và m+1 cột. Điều đó có nghĩa là nếu (x, y) là một điểm nguyên trong lưới thì 0 ≤ x ≤ m và 0 ≤ y ≤ n. Người ta có thể chọn 4 điểm nào đó trong lưới để tạo thành các hình vuông như hình bên dưới (n=5 và m=8).

    Trong số các hình vuông này, diện tích của một số hình vuông là lẻ (diện tích của B là 17), các hình vuông còn lại có diện tích là chẵn (diện tích của A là 4). Bạn hãy đếm xem tổng cộng có bao nhiêu hình vuông có diện tích lẻ nhé.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên n và m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 105)

Dữ liệu xuất:

- Là số lượng số hình vuông có diện tích lẻ. Kết quả đảm bảo số lượng này là số nguyên 64 bít.

Ví dụ

 • input
  1 2
  output
  2
 • input
  3 3
  output
  12
Back to Top