DEMSO0 - Đếm số không bên phải
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên n. Hãy đếm xem trong kết quả của số n! (n giai thừa) có bao nhiêu chữ số 0 liên tiếp tính từ hàng đơn vị (hay bao nhiêu số 0 liên tiếp bên phải).

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Là số lượng chữ số 0 liên tiếp tính từ hàng đơn vị của n!.

Ví dụ

 • input
  4
  output
  0
 • input
  8
  output
  1
 • input
  20
  output
  4

Test 1: 4! = 24

Test 2: 8! = 5040

Test 3: 20! = 2.432.902.008.176.640.000

Back to Top