DOMINO2 - Nối vòng Domino
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Nam có một hộp trò chơi Domino. Mỗi quân Domino là một tấm thẻ gồm 2 phần, mỗi phần có thể chứa từ 0 đến 6 dấu chấm biểu thị cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có 2 quân domino nào giống nhau. Hộp trò chơi Domino đầy đủ có 28 quân. Tuy nhiên do thất lạc nên hộp trò chơi của Nam chỉ còn lại n quân (2 ≤ n ≤ 27). Bạn hãy giúp Nam tính thử xem có thể nối vòng n quân Domino trên được không nhé (tạo thành 1 vòng duy nhất, không rẽ nhánh). Hình dưới là một cách nối vòng 6 quân Domino.  

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 27).

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a, b (0 ≤ a, b ≤ 6) là giá trị của một quân domino. Dữ liệu cho đảm bảo không có 2 quân domino nào giống nhau. 

Lưu ý: [a | b] và [b | a] là hai cách viết khác nhau của cùng 1 quân domino.

Dữ liệu xuất:

- Nếu không có cách nối vòng các quân domino in ra NO.

- Nếu có cách nối vòng các quân domino để tạo thành 1 vòng duy nhất:

    + Dòng thứ nhất in ra YES.

    + Trong n dòng tiếp theo, tại dòng thứ i in ra quân domino thứ i là hai số nguyên ai, bi cách nhau một khoảng trắng. Các quân này được in ra theo thứ tự nối vòng, nghĩa là: a2 = b1, a3 = b2, ..., an = bn-1 , a1 = bn. Nếu có nhiều đáp án, chỉ cần in ra một đáp án bất kỳ.

Ví dụ

 • input
  6
  1 1
  1 4
  1 6
  0 3
  0 4
  6 3
  output
  YES
  1 1
  1 6
  6 3
  3 0
  0 4
  4 1
 • input
  3
  1 1
  2 2
  3 3
  output
  NO


 

Back to Top