CUBICS - Khối lập phương
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

Farmerboy là một chàng trai nông thôn, rất đẹp trai và cá tính, học cũng giỏi. Đặc biệt là trong lĩnh vực tin học. Round NTU vừa rồi farmer đứng thứ 4. Mikel nghi ngờ farmerboy đã chép code  nên đã đố anh ta một bài toán. farmerboy nghĩ mãi mà chưa ra, Các NTU-ers hãy cùng giúp farmerboy nhé wink

Cho một số khối lập phương, người ta xếp khối lập phương thành các tòa tháp, tòa thứ i có độ cao là ai. Tổng cộng có n tòa tháp. (0< a< 109 , 1<=n<=105). 

Một dãy liên tục các tháp được gọi là hài hòa nếu chúng có độ cao trung bình là k. (1<=k<=109).

Yêu cầu: Hãy xác định dãy tháp hài hòa dài nhất, nếu có nhiều dãy tháp hài hòa dài nhất thì chọn dãy có vị trí nhỏ nhất. Không tồn tại tin ra 0.

Input:

- 2 số nguyên n và k

- n số nguyên ai cách nhau 1 dấu cách

Output:

- Đưa ra văn bản 2 số nguyên là độ dài và vị trí, không tồn tại in 0.

Ví dụ

  • input
    5 3
    1 2 3 4 6
    output
    3 2
Back to Top