SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

     Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Sinh viên 2010, Ban huấn luyện đội tuyển Tin học trường đại học D giao cho mỗi thành viên đội tuyển n bài tập, các bài tập được đánh số từ 1 tới n. Thông thường, để giải được một bài tập sinh viên cần phải được trang bị một số kiến thức nào đó về thuật toán và cấu trúc dữ liệu và sau khi giải xong bài tập đó sinh viên nhận thêm được một số kiến thức mới về hai lĩnh vực đó. Để giải bài tập thứ i sinh viên cần có chỉ số kiến thức tối thiểu về thuật toán và cấu trúc dữ liệu được đánh giá tương ứng bởi hai số nguyên không âm ai, bi và sau khi giải xong bài thứ i kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ diệu được tăng thêm một lượng ci và di. Sinh viên Tuấn rất chăm chỉ trong quá trình tập huấn và rất mong muốn giải được càng nhiều bài tập càng tốt. Hiện tại Tuấn có chỉ số kiến thức về thuật toán là T và chỉ số kiến thức về cấu trúc dữ liệu P.

Yêu cầu: Hãy tính số lượng nhiều nhất S các bài tập mà Tuấn có thể giải được.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất gồm ba số n, T và P (0 < n ≤ 1000; 0 ≤ T, P ≤ 106).

- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên ai, bi, ci và di (0 ≤ ai, bi, ci, di ≤ 106)

Dữ liệu xuất:

- Số nguyên S là số lượng các bài tập mà Tuấn giải được.

Ví dụ

 • input
  5 1 3
  2 1 1 0
  1 0 1 0
  1 4 2 2
  5 4 3 3
  2 3 1 2
  output
  5

Một phương án làm được cả 5 bài đó là lần lượt làm các bài: 2, 1, 5, 3 và 4.

Back to Top