XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

      Trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, nhà mạng XYZ triển khai chương trình “Thuê bao vàng” như sau: Mỗi ngày, kể từ thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây đến thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây, nhà mạng sẽ thống kê tất cả cuộc gọi để chọn ra thuê bao tích cực nhất trong ngày. Độ tích cực của một thuê bao tính theo công thức: tổng số giây trong các cuộc gọi đi của thuê bao nhân với 2 cộng với tổng số giây mà thuê bao nhận các cuộc gọi. Thuê bao tích cực nhất là thuê bao có độ tích cực lớn nhất. Những thuê bao này sẽ được nhận các chương trình ưu đãi của nhà mạng.

Yêu cầu: Cho thông tin các cuộc gọi trong ngày, hãy tính độ tích cực của thuê bao tích cực nhất.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu ghi số n (3 ≤ n ≤ 30.000) là số cuộc gọi được thực hiện trong ngày;

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu mô tả về một cuộc gọi, cụ thể:

     • 10 ký tự số đầu tiên của xâu mô tả số của thuê bao thực hiện cuộc gọi;

     • Tiếp theo là một dấu cách;

     • 10 ký tự số tiếp theo của xâu mô tả số của thuê bao nhận cuộc gọi;

     • Tiếp theo là một dấu cách;

     • 6 ký tự số tiếp theo của xâu mô tả thời điểm bắt đầu cuộc gọi: 2 ký tự đầu mô tả giờ (từ 00 đến 23), 2 ký tự sau mô tả phút (từ 00 đến 59), 2 ký tự cuối mô tả giây (từ 00 đến 59).

     • Tiếp theo là một dấu cách;

     • 6 ký tự số cuối cùng của xâu mô tả thời điểm kết thúc cuộc gọi: 2 ký tự đầu mô tả giờ (từ 00 đến 23), 2 ký tự sau mô tả phút (từ 00 đến 59), 2 ký tự cuối mô tả giây (từ 00 đến 59).

Dữ liệu xuất:

- Là một số nguyên xác định độ tích cực của thuê bao tích cực nhất.

Lưu ý: không có cuộc gọi nào gọi nhiều hơn 24 giờ.

Ví dụ

 • input
  3
  0123456789 1234567890 015915 015945
  8888888888 0123456789 015949 020049
  9999999999 6666666666 225915 230000
  output
  120
Back to Top