LCRLR - Xử lý xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 3.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

Hoàng và Hiếu là đôi bạn thân. Cứ cuối tuần, Hiếu lại sang nhà Hoàng rủ cậu ta đi chơi game. Lần nào qua nhà cũng thấy Hoàng và con gấu của cậu ta chơi trò xếp hình. Cảm thấy tẻ nhạt, Hiếu đề nghị đổi sang trò chơi tìm điểm chung của 2 bức ảnh. Từ trò chơi đó, con gấu của anh ta nghĩ ra một bài toán rất hay để đố 2 chàng, ai giải được sẽ được tặng một nụ hôn. Các NTU-coders hãy giúp họ nhé !

Xét xâu độ dài S không vượt quá 1018 chỉ gồm các ký tự từ 'a' đến 'z' được mã hóa thành xâu SE  (chỉ gồm các ký tự từ 'a'..'z' và '0'..'9') như sau: Đi từ trái qua phải, mã hóa dãy các ký tự liên tiếp bằng nhau trong S thành ký tự đại diện và số lượng. Độ dài các xâu mã hóa không vượt quá 1000.

Ví dụ: Xâu S=aaabbbbaaaaaaaaaaz thì SE=a3b4a10z1

Giải quyết hai vấn đề sau:  
1) Cho xâu X được mã hoá thành XE và xâu Y được mã hoá thành YE, hãy tìm xâu Z là xâu con chung dài nhất của X và Y. Đưa ra độ dài của xâu Z. Ví dụ: XE=a1b10, YE=b3c9b4 thì ZE=b7  


2) Cho xâu X được mã hoá thành XE, xâu Y được mã hoá thành YE, tìm Z là xâu con liên tiếp của cả X và Y. Đưa ra ZE là mã hoá của Z. Ví dụ: XE=a10b2c3, YE=a5b2c10  thì ZE=a5b2c3  

 Input

- Dòng 1: chứa xâu XE là mã hóa của X.

- Dòng 2: chứa xâu YE là mã hóa của Y.  


Output

- Dòng 1: ghi độ dài xâu con chung dài nhất của X và Y;

- Dòng 2: ghi độ dài xâu con liên tiếp của X và Y;  

Ví dụ

 • input
  c5929
  d8443
  output
  0
  0
Back to Top