MKC - Mật khẩu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

Nam thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng. Vì đạt được thành tích cao nên Nam được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất phần mềm cung cấp cho Nam một mã số là một số nguyên dương N có không quá 255 chữ số. Để cài đặt được phần mềm, Nam phải nhập vào mật khẩu của phần mềm. Mật khẩu là một số nguyên dương M được tạo ra bằng cách tính tổng giá trị các chữ số của N.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương M.

Dữ liệu nhập: 

Ghi số nguyên dương N (1 ≤ N < 10255).

Dữ liệu xuất: 

- Ghi số nguyên dương M tìm được.

Ví dụ

 • input
  84915388247
  output
  59
 • input
  145782417515245156498154841
  output
  117
Back to Top