CHAR - Đếm ký tự
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

Trên một xâu ký tự, một rô bốt xuất phát từ ô trên trái đi lần lượt qua từng ô một theo hướng từ trái sang phải, đi đến đâu rô bốt nhặt ký tự ở ô đó. Mỗi ký tự rô bốt chỉ nhặt một lần, nên những ký tự đã nhặt rồi thì không nhặt thêm nữa.

Yêu cầu: Hãy xác định số ký tự mà rô bốt nhặt được.

Dữ liệu vào:  Một xâu S là đường mà robot phải đi (1 ≤ |S| ≤ 100, S chỉ gồm những ký tự ASCII in được, kể cả khoảng trắng)

Dữ liệu ra: Là số ký tự mà rô bốt nhặt được.

Ví dụ

 • input
  ABA
  output
  2
 • input
  ABCABG
  output
  4
Back to Top