MULTI - Dấu trong đoạn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mrtan_lovelife

Misaki là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, học giỏi. Lớp cô vừa được dạy về dấu của tích 2 số, cô rất hứng thú với bài học và tự hỏi nếu cho một dãy số nguyên thì dấu của tích các số trong đoạn [L..R] bất kì là gì. Do dãy số có thể rất lớn nên Misaki đã nhờ bạn - một cao thủ NTUcoder giải giúp bài toán này. wink

Dữ liệu nhập:

  - Dòng thứ nhất là 2 số nguyên N, M với N là số lượng phần tử và M là số truy vấn (1 ≤ N, M ≤ 105).

  - Dòng thứ hai chứa N số nguyên, số nguyên ai là phần tử thứ i trong dãy ( |ai|≤109 ).

  - M dòng tiếp theo chứa 2 số L, R là đoạn cần trả lời (1 ≤ L ≤ R ≤ N).

Dữ liệu xuất:

  Gồm M dòng, mỗi dòng in ra câu trả lời cho mỗi truy vấn, cụ thể: in ra "+" nếu kết quả là dương, "-" nếu kết quả là âm, "0" nếu kết quả là 0. (Chú ý: các ouput phải lược bỏ dấu " ").

Ví dụ

 • input
  4 3
  0 1 2 -3
  1 2
  2 3
  3 4
  output
  0
  +
  -
Back to Top