PLOI - Phạm lỗi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trong một trận bóng đá, huấn luyện viên ghi nhận lại số áo của các cầu thủ phạm lỗi. Nếu cầu thủ nào mắc 3 lần phạm lỗi thì sẽ bị thay ra. Mười một cầu thủ của đội có số áo từ 1 đến 11. Cầu thủ thay vô mặc đúng số áo của cầu thủ thay ra. Bạn hãy viết chương trình xác định danh sách các cầu thủ bị thay ra.

Dữ liệu nhập: gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất: là số n thể hiện số lần các cầu thủ phạm lỗi (1 ≤ n ≤ 100).

- Dòng thứ hai: gồm n số nguyên a1, a2, ..., an thể hiện số áo của các cầu thủ phạm lỗi theo thứ tự thời gian, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ 11)

Dữ liệu xuất: gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất là số nguyên m cho biết số lần các cầu thủ bị thay ra.

- Dòng thứ hai gồm m số nguyên cho biết số áo của các cầu thủ bị thay ra theo thứ tự thời gian, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

 

Ví dụ

 • input
  8
  2 4 3 2 3 7 3 2
  output
  2
  3 2
 • input
  13
  3 5 4 8 3 3 8 5 8 8 5 4 8
  output
  3
  3 8 5
Back to Top