CARDS - Thẻ bài
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mrtan_lovelife

Misaki đang chơi một trò chơi với thẻ bài. Luật chơi như sau: Có N lượt bốc thăm, nếu bốc phải lá thăm có chữ "A" thì sẽ được rút một lá bài, lá bài có chỉ số sức mạnh là W, Nếu bốc phải lá thăm có chữ "P" thì đưa ra tất cả lá bài có chỉ số sức mạnh lớn nhất mà mình có. Misaki thắc mắc sau mỗi lượt bốc phải lá thăm có ghi chữ "P" thì sẽ đưa ra lá bài nào, số lượng là bao nhiêu và sau N lượt bốc thăm như vậy thì chỉ số những lá bài mình có là bao nhiêu? Bạn hãy giúp cô ấy giải đáp thắc mắc này nhé! wink

Yêu cầu: Cho N lượt bốc thăm, lá thăm bốc phải và chỉ số sức mạnh của những lá bài rút ra ở mỗi lượt. Bạn hãy in ra chỉ số sức mạnh của lá bài lớn nhất, số lượng của chúng nếu bốc phải lá "P" và chỉ số của các lá bài còn lại theo thứ tự giảm dần.
Dữ liệu nhập:

  - Dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên N là số lượt bốc thăm (1 ≤ N ≤ 105).

  - N dòng tiếp theo, nếu chữ đầu tiên là "A" thì sau đó là 1 số nguyên W là chỉ số sức mạnh của lá bài rút được ( 1 ≤ W ≤ 109), nếu chữ đầu tiên là "P" thì in ra như yêu cầu đề bài.

Dữ liệu xuất:

  - Với mỗi lá thăm "P" bốc được, in ra 2 số nguyên là chỉ số lá bài lớn nhất và số lượng của chúng (nếu không có lá bài nào thì in ra -1).

  - Dòng cuối in ra chỉ số các lá bài còn lại theo thứ tự giảm dần (nếu không có lá bài nào thì in ra -1).

Ví dụ

 • input
  8
  A 1
  A 2
  A 3
  P
  A 4
  A 5
  A 5
  P
  output
  3 1
  5 2
  4 2 1
Back to Top