FNUM - Số cuối cùng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mrtan_lovelife

Misaki có một số N, cô ấy đố bạn tìm ra được FNUM của dãy số đó. Một FNUM được xác định là tổng các chữ số của số đó, sau đó lại tính tổng các chữ số của số mới tạo được cho đến khi chỉ còn 1 chữ số duy nhất. Bạn hãy tìm ra số cuối cùng đó nhé! wink

Yêu cầu: Cho số N, bạn hãy tìm FNUM của số đó.
Dữ liệu nhập:

  Gồm 1 số nguyên N duy nhất (1 ≤ N ≤ 101000000).

Dữ liệu xuất:

  Gồm 1 số nguyên duy nhất là FNUM tìm được.

Ví dụ

  • input
    29
    output
    2

Các số được tạo ra lần lượt là 29  11   2

Back to Top