KEOCO - Kéo co
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: AresGod

Trong buổi sinh hoạt ngoài trời của lớp, cô giáo muốn chia cả lớp thành hai đội để chơi kéo co.

Yêu cầu: Hãy giúp cô giáo tìm cách chia nhóm sao cho công bằng nhất theo cả hai tiêu chí sau:

1. Số lượng thành viên của hai nhóm chênh lệch nhau không quá 1

2. Sự chênh lệch giữa tổng khối lượng các thành viên trong mỗi nhóm là ít nhất

Dữ liệu vào: Dòng đầu của mỗi test là một số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 100) cho biết số lượng học sinh trong lớp , N dòng tiếp theo cho biết khối lượng của từng học sinh, khối lượng có giá trị trong khoảng [1..500]

 

Kết quả: Hãy xuất kết quả trên một dòng là hai số nguyên được sắp không giảm thể hiện tổng khối lượng các thành viên của hai nhóm.

Ví dụ

 • input
  3
  100
  90
  200
  output
  190 200

Cách phân nhóm tối ưu thỏa yêu cầu: (100 , 90) và (200)

Back to Top