NEGATIVE - Số phủ định
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mrtan_lovelife

Misaki vừa phát minh ra một dạng số mới, cô đặt tên cho nó là "Số phủ định". Tính chất của số này là khi cho một số N nào đó được biểu diễn bằng dãy nhị phân thì "Số phủ định" của nó sẽ là giá trị của số có dãy nhị phân trái ngược với số N đó.
Ví dụ: Số 9 được biểu diễn dưới dạng nhị phân là 1001, vậy "Số phủ định" của nó sẽ là số có dạng nhị phân là 0110 tức số 6.

Misaki có rất nhiều số và cô muốn biết "Số phủ định" của mỗi số đó là bao nhiêu, bạn hãy giúp cô ấy nhé!wink
Dữ liệu nhập:
  - Dòng thứ nhất chứa số nguyên T là số bộ test (1 
≤ T ≤ 105).

  - Dòng thứ i trong T dòng tiếp theo chứa số nguyên N (0 ≤ N ≤ 109).

Dữ liệu xuất:

  Gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả cần tìm cho mỗi giá trị N.

Ví dụ

 • input
  10
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  output
  0
  1
  0
  3
  2
  1
  0
  7
  6
  5
Back to Top