CODEN - Cột Đèn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Giới hạn bộ nhớ: 1 megabyte
Đăng bởi: middlest

Nông dân John có một mảnh đất kích thức MxN, mảnh đất được chia thành các ô nhỏ có kích thước 1x1, do vừa trồng một loại cây đặc biệt chỉ phát triển dưới ánh điện huỳnh quang. Một bóng đèn huỳnh quang có thể chiếu sáng tối đa 4 ô vuông xung quanh nó. Vì không có nhiều tiền nên John muốn tìm số cột đèn ít nhất cần phải dùng để chiếu sáng cả mảnh đất.Vì không giỏi tính toán nên anh ấy muốn các bạn NTU-Coders giúp đỡ. Hãy giúp John nhé!

Input

Hai số nguyên M,N (1<=M,N<=10^6)

Output

Số cột đèn ít nhất cần sử dụng

Ví dụ

  • input
    2 2
    output
    1

Với M=1,N=2, ta đặt 1 cột đèn như hình vẽ

Back to Top