FIGHT - Ngôi làng thượng võ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: phamhuuthien

Lúc nãy Nam đã đập An vêu mỏ ra sau trò chơi bốc đá đầy mưu mẹo. (chi tiết) Nhưng thật ra đây cũng không là vấn đề gì. Bởi vì ngôi làng mà tụi nó ở vốn là 1 ngôi làng ưa chuộng tinh thần thượng võ. Người trong làng đập lộn nhau đã là chuyện thường xuyên và hiển nhiên (*ách lần 2).  Nhưng kể ra thì An cũng khá cay cú vì bị lừa. Cho nên nó mới tổ chức một trò chơi khác để có cơ hội mà đập đứa khác chứ.

Trò chơi này gồm có n người, chia làm k đội, 2 người trong đội thì sẽ không gặp nhau, 2 người khác đội thì chắc chắn sẽ gặp nhau 1 lần. Mà vấn đề là bởi người trong làng ai cũng thích đập lộn. Cho nên phải chia đội làm sao cho số trận đấu là lớn nhất. Tức là nói, cho n người, chia vô k đội (có thể có đội không có người nào, cũng có thể bỏ hết n người vô 1 đội :D), chia làm sao để cho số trận đấu là lớn nhất, lớn nhất có thể. Đơn giản vậy thôi!

Input: n, k (số người, và số đội tối đa, 2 <= k <= n <= 104)

Output: x (số trận đấu tối đa)

Ví dụ

 • input
  6 3
  output
  12
 • input
  5 5
  output
  10
 • input
  4 2
  output
  4
Back to Top