VIETCHU - Viết bằng chữ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ở Việt Nam, khi tính tiền hóa đơn, ngoài việc viết số tiền bằng các con số, người ta thường hay viết kèm số tiền bằng chữ để tránh các sai sót do đọc nhầm. Ví dụ:

    - Viết bằng số: 24500

    - Viết bằng chữ: hai mươi bốn nghìn năm trăm

Cho một số nguyên không âm N (0 ≤ N ≤ 999.999). Bạn hãy viết số N trên dưới dạng chữ tiếng Việt.

Lưu ý: sử dụng Tiếng Việt chuẩn trong các trường hợp sau:

    - 40: bốn mươi (không viết là bốn chục).

    - 406: bốn trăm lẻ sáu (không viết là bốn trăm linh sáu hoặc bốn trăm không sáu).

    - 4006: bốn nghìn không trăm lẻ sáu (không viết là bốn ngàn không trăm lẻ sáu).

    - Chú ý các trường hợp của số 1(mốt, một), số 5 (năm, lăm).

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên N (0 ≤ N ≤ 999.999)

Dữ liệu xuất:

- Gồm một dòng kết quả là chuỗi tiếng Việt viết thường và không dấu, mỗi từ cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  nam
 • input
  10
  output
  muoi
 • input
  25
  output
  hai muoi lam
 • input
  2005
  output
  hai nghin khong tram le nam
Back to Top