TIMSO2 - Tìm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Tìm số nguyên dương K nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của K bằng số nguyên M cho trước.

Nếu không tìm được K, in ra -1.

Input

- Một số nguyên M (0 M 109).

Output

Số nguyên dương K là kết quả của bài toán. (K > 0). Nếu không tìm được K, in ra -1.

Ví dụ

 • input
  12
  output
  26
 • input
  0
  output
  10

2*6 = 12

Back to Top