STUDY - Kế hoạch học tập
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: AresGod

Kì thi cuối kì sắp tới gần nhưng bạn Tú mải miết code nên quên mất, hiện Tú chỉ còn M ngày để ôn thi N môn. Theo kinh nghiệm của anh ta, nếu dành ra j ngày để ôn môn thứ i thì môn đó sẽ đạt Ci,j điểm. Biết rằng Ci,j Ci,j+1 , hãy giúp Tú lập kế hoạch ôn thi trong M ngày để đạt được tổng điểm lớn nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất ghi 2 số N,M (1 N,M 100)

- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi M số , số thứ j là Ci,j  (0  Ci,j 10­5) với ý nghĩa là điểm số đạt được của môn i nếu ôn trong  j ngày.

Dữ liệu ra:

- Dòng đầu tiên in ra số điểm tối đa có thể đạt được.

- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số ngày ôn môn thứ i của anh ta.

Ví dụ

 • input
  3 2
  4 8
  0 5
  5 6
  output
  9
  1
  0
  1
Back to Top