CHUSO2 - Tìm chữ số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên N được tạo thành bằng cách viết liên tiếp tất cả các số từ 1 đến 1015. Vậy các chữ số đầu tiên của N là:

N = 1234567891011121314151617181920…

Hãy tìm chữ số thứ p của N.

Dữ liệu nhập

- Là số nguyên p (1 ≤ p ≤ 1015)

Dữ liệu xuất

- Là chữ số thứ p của N.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  5
 • input
  11
  output
  0
 • input
  30
  output
  2
Back to Top