QN5 - Tem nek
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

Trò chơi dán tem thư 

Tại một hội trại, Ban tổ chức có một trò chơi dành cho các trại sinh như sau: Có n con tem thư hình chữ nhật có kích thước giống nhau (1x2) cho trước. Người chơi có nhiệm vụ trả lời kích thước a x 2b (a<=b) của 01 tờ giấy hình chữ nhật đặt nằm ngang để dán đủ n con tem thư nói trên, sao cho chu vi của tờ giấy này và diện tích phần còn trống sau khi dán (nếu có) đều nhỏ nhất. Biết rằng các tem thư phải được dán nằm ngang.

 Yêu cầu: Bạn hãy lập trình giúp người chơi tìm ra kích thước a x 2b nêu trên để giành chiến thắng.

Dữ liệu vào:Gồm 01 dòng duy nhất ghi giá trị n.

Dữ liệu ra: Gồm 01 dòng duy nhất ghi hai số a và b cách nhau một dấu cách.

     Ví dụ: 

BL2.INP

BL2.OUT

4

2 2

 

Ví dụ

Back to Top